Artsliste

På fuglefotos.dk har vi billeder af over 170 forskellige arter. Her er de alle listet i alfabetisk orden. Som udgangspunkt er alle fugle benævnt med danske navne, og hvis et sådan ikke findes, det engelske navn

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W

A

Aftenfalk | Falco vespertinus, Rovfugle

Allike | Corvus monedula, Kragefugle

Almindelige ryle | Calidris alpina, Sneppefugle

B

Balearisk gransanger | Phylloscopus collybita, Sangere

Balearisk rødtoppet fuglekonge | Regulus ignicapilla, Spurvefugle

Blishøne | Fulica atra, Tranefugle

Blå bogfinke | Fringilla teydea, Finker

Blå kærhøg | Circus cyaneus, Rovfugle

Blådrossel | Monticola solitarius, Drosselfugle

Blåmejse | Cyanistes caeruleus, Mejser

Bogfinke | Fringilla coelebs, Finker

Broget fluesnapper | Ficedula hypoleuca, Spurvefugle

Bynkefugl | Saxicola rubetra, Drosselfugle

Bysvale | Delichon urbicum, Sejlere og svaler

C

Californisk topvagtel | Callipepla californica, Hønsefugle

Canadagås | Branta canadensis, Gæs og svaner

Cistussanger | Cisticola juncidis, Sangere

D

Digesvale | Riparia riparia, Sejlere og svaler

Dompap | Pyrrhula pyrrhula, Finker

Dobbeltbekkasin | Gallinago gallinago, Sneppefugle

Duehøg | Accipiter gentilis, Rovfugle

Dværgørn | Hieraaetus pennatus, Rovfugle

E

Engpiber | Anthus pratensis, Vipstjerter og Pibere

Edderfugl | Somateria mollissima, Ænder

F

Fiskehejre | Ardea cinerea, Storkefugle

Fiskeørn | Pandion haliaetus, Rovfugle

Fjeldvåge | Buteo lagopus, Rovfugle

Fjordterne | Sterna hirundo, Terner

Fuglekonge | Regulus regulus, Spurvefugle

G

Gravand | Tadorna tadorna, Ænder

Grønbenet rørhøne | Gallinula chloropus, Tranefugle

Grønirisk | Chloris chloris, Finker

Grønspætte | Picus viridis, Spætter

Gråand | Anas platyrhynchos, Ænder

Grågås | Anser anser, Gæs og svaner

Grårygget brillefugl | Zosterops lateralis, Spurvefugle

Grårygget sangfluesnapper | Petroica australis, Spurvefugle

Gråsisken | Acanthis flammea, Finker

Gråspurv | Passer domesticus, Spurvefugle

Gråstrubet lappedykker | Podiceps grisegena, Lappedykkere og lommer

Gul vipstjert | Motacilla flava, Vipstjerter og pibere

Gulspurv | Emberiza citrinella, Spurvefugle

Guløjet pingvin | Megadyptes antipodes, Andre fuglearter

Gærdesmutte | Troglodytes troglodytes, Spurvefugle

Gøg | Cuculus canorus, Andre fuglearter

H

Halemejse | Aegithalos caudatus, Mejser

Halsbåndstroldand | Aythya collaris, Ænder

Havterne | Sterna paradisaea, Terner

Havørn | Haliaeetus albicilla, Rovfugle

Hedehøg | Circus pygargus, Rovfugle

Husrødstjert | Phoenicurus ochruros, Drosselfugle

Husskade | Pica pica, Kragefugle

Hvepsevåge | Pernis apivorus, Rovfugle

Hvid stork | Ciconia ciconia, Storkefugle

Hvid vipstjert | Motacilla alba, Vipstjerter og pibere

Hvidbrystet præstekrave | Charadrius alexandrinus, Brokfugle

Hvidhovedet havørn | Haliaeetus leucocephalus, Rovfugle

Hvidmasket hejre | Egretta novaehollandiae, Storkefugle

Hvidkronet albatros | Thalassarche cauta, Måger og stormfugle

Hvidpandet terne | Sterna striata, Terner

Hvinand | Bucephala clangula, Ænder

Hærfugl | Upupa epops, Skrigefugle

Hættemåge | Chroicocephalus ridibundus, Måger og stormfugle

Høgeugle | Surnia ulula, Ugler

I

Isfugl | Alcedo atthis, Skrigefugle

J

Jernspurv | Prunella modularis, Spurvefugle

K

Kamblishøne | Fulica cristata, Tranefugle

Kernebider | Coccothraustes coccothraustes, Finker

Kiwimåge | Chroicocephalus scopulinus, Måger og stormfugle

Klippesvale | Ptyonoprogne rupestris, Sejlere og svaler

Klyde | Recurvirostra avosetta, Brokfugle

Knarand | Anas strepera, Ænder

Knopsvane | Cygnus olor, Gæs og svaner

Kohejre | Bubulcus ibis, Storkefugle

Kongealbatros | Diomedea epomophora, Måger og stormfugle

Kongeørn | Aquila Chrysaetos, Rovfugle

Krognæb | Pinicola enucleator, Finker

Kvækerfinke | Fringilla montifringilla, Finker

L

Landsvale | Hirundo rustica, Sejlere og svaler

Lille flagspætte | Dryobates minor, Spætter

Lille korsnæb | Loxia curvirostra, Finker

Lille præstekrave | Charadrius dubius, Brokfugle

Lille skallesluger | Mergellus albellus, Ænder

Lille skrigeørn | Clanga pomarina, Rovfugle

Lærkefalk | Falco subbuteo, Rovfugle

Løvsanger | Phylloscopus trochilus, Sangere

M

Maina | Acridotheres trusts, Spurvefugle

Mandarinand | Aix galericulata, Ænder

Mosehornugle | Asio flammeus, Ugler

Mudderklire | Actitis hypoleucos, Sneppefugle

Musvit | Parus major, Mejser

Musvåge | Buteo buteo, Rovfugle

Mørkbuget knortegås | Branta bernicla bernicla, Gæs og svaner

N

Nathejre | Nycticorax nycticorax, Storkefugle

Natugle | Strix aluco, Ugler

New Zealand due | Hemiphaga novaeseelandiae, Duer

O

Odinshane | Phalaropus lobatus, Sneppefugle

P

Pibeand | Anas penelope, Ænder

Purpurhejre | Ardea purpurea, Storkefugle

R

Rovterne | Hydroprogne caspia, Terner

Rød glente | Milvus milvus, Rovfugle

Rødben | Tringa totanus, Sneppefugle

Rødhals | Erithacus rubecula, Drosselfugle

Rødhovedet and | Netta rufina, Ænder

Rødhøne | Alectoris rufa, Hønsefugle

Rødrygget tornskade | Lanius collurio, Tornskader

Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus, Drosselfugle

Rørdrum | Botaurus stellaris, Storkefugle

Rørhøg | Circus aeruginosus, Rovfugle

Rørsanger | Acrocephalus scirpaceus, Sangere

Rørspurv | Emberiza schoeniclus, Spurvefugle

S

Sacred kingfisher | Todiramphus sanctus, Skrigefugle

Saddleback | Philesturnus rufusater, Spurvefugle

Sandløber | Calidris alba, Sneppefugle

Sangdrossel | Turdus atrogularis, Drosselfugle

Sanglærke | Alauda arvensis, Spurvefugle

Sangsvane | Cygnus cygnus, Gæs og svaner

Silkehale | Bombycilla garrulus, Spurvefugle

Silkehejre | Egretta garzetta, Storkefugle

Sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus, Sangere

Sjagger | Turdus pilaris, Drosselfugle

Skeand | Anas clypeata, Ænder

Skestork | Platalea leucorodia, Storkefugle

Skovhornugle | Asio otus, Ugler

Skovpiber | Anthus trivialis, Vipstjerter og pibere

Skovskade | Garrulus glandarius, Kragefugle

Skovsneppe | Scolopax rusticola, Sneppefugle

Skægmejse | Panurus biarmicus, Mejser

Småspove | Numenius phaeopus, Sneppefugle

Solsort | Turdus merula, Drosselfugle

Sort glente | Milvus migrans, Rovfugle

Sortand | Melanitta nigra, Ænder

Sorthalset lappedykker | Podiceps nigricollis, Lappedykkere og lommer

Sorthovedet sanger | Sylvia melanocephala, Sangere

Sortspætte | Dryocopus martius, Spætter

Sortstrubet bynkefugl | Saxicola rubicola, Drosselfugle

Sortstrubet drossel | Turdus atrogularis, Drosselfugle

Sortstrubet lom | Gavia arctica, Lappedykkere og lommer

Sortterne | Chlidonias niger, Terner

Spidsand | Anas acuta, Ænder

Splitterne | Thalasseus sandvicensis, Terner

Sporevibe | Vanellus spinosus, Brokfugle

Spurvehøg | Accipiter nisus, Rovfugle

Spurveugle | Glaucidium passerinum, Ugler

Spætmejse | Sitta europaea, Spurvefugle

Stenpikker | Oenanthe oenanthe, Drosselfugle

Steppeørn | Aquila nipalensis, Rovfugle

Stillits | Carduelis carduelis, Finker

Stor flagspætte | Dendrocopos major, Spætter

Stor kobbersneppe | Limosa limosa, Sneppefugle

Stor præstekrave | Charadrius hiaticula, Brokfugle

Stor skallesluger | Mergus merganser, Ænder

Stor tornskade | Lanius excubitor, Tornskader

Storspove | Numenius arquata, Sneppefugle

Strandskade | Haematopus ostralegus, Brokfugle

Stylteløber | Himantopus himantopus, Brokfugle

Stær | Sturnus vulgaris, Spurvefugle

Sule | Morus bassanus, Andre fuglearter

Sultanhøne | Porphyrio porphyrio, Tranefugle

Sumpmejse | Poecile palustris, Mejser

Svartbag | Larus marinus, Måger og stormfugle

Sydlig blåhals | Luscinia svecica cyanecula, Drosselfugle

T

Taffeland | Aythya ferina, Ænder

Thorshane | Phalaropus fulicarius, Sneppefugle

Tjur | Tetrao urogallus, Hønsefugle

Tomtit | Petroica macrocephala, Spurvefugle

Toppet lappedykker | Podiceps cristatus, Lappedykkere og lommer

Toppet skallesluger | Mergus serrator, Ænder

Tornirisk | Carduelis cannabina, Finker

Trane | Grus grus, Tranefugle

Troldand | Aythya fuligula, Ænder

Træløber | Certhia familiaris, Spurvefugle

Tui | Prosthemadera novaeseelandiae, Spurvefugle

Tårnfalk | Falco tinnunculus, Rovfugle

V

Vandrefalk | Falco peregrinus, Rovfugle

Vandstær | Cinclus cinclus, Spurvefugle

Vibe | Vanellus vanellus, Brokfugle

Vindrossel | Turdus iliacus, Drosselfugle

W

Weki | Gallirallus australis, Hønsefugle

Pattedyr

Egern | Sciurus vulgaris, Pattedyr

Elg | Alces alces, Pattedyr

Gråsæl | Halichoerus grypus, Pattedyr

Hare | Lepus europaeus, Pattedyr

Ræv | Vulpes vulpes, Pattedyr

Rådyr | Capreolus capreolus, Pattedyr

Spættet sæl | Phoca vitulina, Pattedyr

Vildsvin | Sus scrofa, Pattedyr

Blomster

Blomstermark | Vilde orkideer

Blåklokke | Campanula, Blomster

Hunderose | Rosa canina, Blomster

Hvid okseøje | Leucanthemum vulgare, Blomster

Vilde orkideer

Bakke-gøgelilje | Platanthera bifolia, Vilde orkideer

Horndrager | Anacamptis, Vilde orkideer

Kødfarvet gøgeurt | Dactylorhiza incarnata, Vilde orkideer

Langakset trådspore | Gymnadenia conopsea, Vilde orkideer

Langsporet gøgelilje | Platanthera bifolia ssp. latiflora, Vilde orkideer

Skovgøgelilje | Platanthera chlorantha, Vilde orkideer

Tætblomstret trådspore | Gymnadenia conopsea sep. densiflora, Vilde orkideer

Natur

Solen